Omgangs- en gedragsprotocol  zanglessen Eileen Music

ALGEMEEN

- De 1,5-meterregel is afgeschaft, maar het advies blijft wel bestaan. Daarom 1,5 meter afstand houden tot de docent.

- Schud geen handen en vermijd fysiek contact.

- Nies en hoest in de ellenboogplooi.

- Meld je af in de volgende gevallen: neusverkoudheid, loopneus, niesen, keelpijn met hoesten en/of verhoging (tot 38 graden) en koorts. Indien
  een nauw contact corona heeft, blijft de leerling thuis (ook als de leerling als immuun wordt beschouwd).  Mocht je toch aanwezig zijn en wordt
  één of meerdere gevallen geconstateerd, dan wordt de les direct gestaakt. In dit geval vervalt de les en deze kan niet worden ingehaald*.

- De leerling alleen.

 

VOOR DE LES

- De docent haalt de leerling op in de voortuin bij het houten poortje/de zijdeur.
- Beiden lopen op geapste afstand naar de zangruimte.

 

TIJDENS DE LES

- De leerling en docent blijven in de gezamenlijke ruimte op gepaste afstand.

- De leerling kan gebruik maken van de lessenaar om teksten, e.d. op te leggen. Er is geen schrijfmateriaal beschikbaar.

- De leerling raakt, indien niet noodzakelijk, geen andere oppervlakten of spullen aan. Dit kan het naleven van de hygiëne richtlijnen bemoeilijken .

 

NA DE LES

- De leerling pakt de eigen spullen (jas, teksten, drinkflesje, telefoon, e.d.) bij elkaar.

- De leerling opent de deur en verlaat de ruimte. Daarna volgt de docent.

- De leerling loopt, voor de docent uit, naar de ingang van de tuin terug. De docent volgt op gepaste afstand. 

- De leerling verlaat de tuin en wordt overgedragen aan de ouder(s) en/of verzorger(s).

- De docent desinfecteert alle gebruikte oppervlakten, zoals lessenaar, deurklinken, kapstok, etc. En de deur blijft open om extra te ventileren. De docent wast de handen met water en zeep.

- Tussen alle lessen is 10 minuten tijd gereserveerd om alles weer in orde te maken voor de volgende les.

 

EXTRA

- Theaterkind houdt zich streng aan de opgelegde voorwaarden van het RIVM. Echter blijft ieder zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid. Blijf allert en maak goede afwegingen. Bij twijfel kun je altijd met Theaterkind in overleg.

- De houdbaarheid van de rittenkaarten (2 of 4 maanden) zijn voorlopig niet van kracht. De lopende lessen kunnen nog tot uiterlijk 30 oktober 2021 worden verzilverd. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk, restitutie is niet moeglijk. Bij afzegging, ook op korte termijn, zal de les op een later tijdstip alsnog plaatsvinden.* 

*Indien de leerling zonder tegenbericht niet komt opdagen óf als de leerling toch aanwezig is met (lichte) klachten, dan zal het recht op de betreffende les in zijn geheel vervallen.