Omgangs- en gedragsprotocol  zanglessen Eileen Music

ALGEMEEN

- Houd minimaal 1,5 meter afstand van de docent en anderen.

- Schud geen handen en vermijd fysiek contact.

- Nies en hoest in de ellenboogplooi.

- Meld je af in de volgende gevallen: neusverkoudheid, loopneus, niesen, hoesten, keelpijn of verhoging tot 38 graden. In geval van hogere koorts en indien één van de gezinsleden koorts heeft, dient iedereen binnen het gezin binnen te blijven en kan de les ook niet doorgaan. Mocht je toch aanwezig zijn en wordt één of meerdere gevallen geconstateerd, dan wordt de les direct gestaakt. In dit geval vervalt de les en deze kan niet worden ingehaald*.

- Iedere leerling komt alleen.

 

VOOR DE LES

- De docent haalt de leerling op in de voortuin bij het houten poortje.

- De leerling loopt op minimaal 1,5 meter afstand achter de docent aan.

- De docent gaat eerst naar binnen en neemt plaats in de achterste ruimte.

- De leerling volgt, sluit de buitendeur en blijft in de voorste ruimte. De beide ruimtes zijn gescheiden door een glazen wand. De tussendeur blijft geopend, zodat docent en leerling elkaar goed kunnen horen.

- De leerling reinigt de handen met de desinfectie handgel, aanwezig in de studio.

 

TIJDENS DE LES

- De docent stuurt de les aan van achter de glazen wand.

- De leerling en docent blijven te allen tijde in de eigen aangewezen ruimte.

- De leerling kan gebruik maken van de lessenaar om teksten, e.d. op te leggen. NEEM JE EIGEN TEKST EN PEN/POTLOOD MEE! Meelezen op de laptop is niet mogelijk en er is geen schrijfmateriaal beschikbaar.

- De leerling raakt, indien niet noodzakelijk, geen andere oppervlakten of spullen aan. Dit kan het naleven van de hygiëne richtlijnen bemoeilijken .

 

NA DE LES

- De leerling pakt de eigen spullen (jas, teksten, drinkflesje, telefoon, e.d.) bij elkaar.

- De leerling opent de deur en verlaat de ruimte. Daarna volgt de docent.

- De leerling loopt, voor de docent uit, naar de ingang van de tuin terug. De docent volgt op minimaal 1,5 meter afstand. 

- De leerling verlaat de tuin.

- De docent desinfecteert alle gebruikte oppervlakten, zoals lessenaar, deurklinken, kapstok, etc. En de deur blijft open om extra te ventileren. De docent wast de handen met water en zeep.

- Tussen alle lessen is 10 minuten tijd gereserveerd om alles weer in orde te maken voor de volgende les.

 

EXTRA

- Behoor je tot één van de risicogroepen? Blijf verstandig en kom nog geen lessen volgen.
- Eileen Music houdt zich streng aan de opgelegde voorwaarden van het RIVM. Echter blijft ieder zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid. Blijf allert en maak goede afwegingen. Bij twijfel kun je altijd met Eileen Music in overleg.

- De houdbaarheid van de rittenkaarten (2 of 4 maanden) zijn voorlopig niet van kracht. Bij afzegging, ook op korte termijn, zal de les op een later tijdstip alsnog plaatsvinden. *Echter indien de leerling zonder tegenbericht niet komt opdagen óf als de leerling toch aanwezig is met (lichte) klachten, dan zal het recht op de betreffende les in zijn geheel vervallen.